Bijlagen

GRIP op grote projecten

GRIP op grote projecten

Toelichting

De rapportage ‘Grip op grote projecten’ heeft tot doel om de gemeenteraad een overzichtelijk beeld te geven van besluitvorming en de belangrijkste maatschappelijke, programmatische en financiële aspecten inclusief risico’s van grote projecten.
De rapportages worden ten minste twee keer per jaar opgesteld: als bijlage bij de Programmarekening (openbaar deel) en bij de begroting (openbaar en geheim deel).
De raad heeft de volgende projecten als groot project benoemd:

Inhoudelijke toelichting

De onderliggende rapportages geven informatie weer over de ontwikkeling binnen bovengenoemde projecten tot en met 30 april en eventuele majeure wijzigingen nadien.
De stand die in deze rapportage gehanteerd is, betreft dezelfde stand als bij de begroting 2021-2024, of anders waar expliciet aangegeven. De stoplichten geven met name aan op welk vlak wijzigingen zijn doorgevoerd of worden verwacht ten opzichte van de vorige Grip rapportage. De stoplichten hebben de volgende betekenis:

Groen = geen significante wijziging opgetreden ten opzichte van de vorige Grip-rapportage.
Oranje = (nieuwe) aankondiging van een aanstaande wijziging die buiten het plankader valt of  gerealiseerde wijzigingen die buiten het plankader vallen die vooraf bekend waren.
Rood =gerealiseerde wijziging buiten de plankaders welke niet van te voren was aangekondigd.

Aanstaande wijzigingen in de rapportage / gevraagd besluit

De investeringsprojecten Rotterdamsebaan en Den Haag Nieuw Centraal Fietsenkelder worden in 2020 afgerond. De projecten Laakhaven Petroleumhaven en de gebiedsontwikkeling Leyweg- Escamplaan (Haga) bevinden zich in een vergevorderd stadium van de realisatiefase. Uw raad wordt geadviseerd om vanaf januari 2021 het investeringsproject Rotterdamsebaan, het investeringsproject Den Haag Nieuw Centraal Fietsenkelder, de gebiedsontwikkeling Leyweg- Escamplaan (Haga) en het project Laakhaven Petroleumhaven niet meer op te nemen in de Grip.

Naast de afbouw van de in deze rapportage opgenomen projectenlijst is van belang te melden dat binnen de dienst Stedelijke Ontwikkeling momenteel een optimalisatietraject/verbetertraject loopt inzake de projectbeheersing. De uitwerking hiervan zal in de tweede helft van 2020 plaatsvinden. De wethouder stadsontwikkeling (B. Revis) heeft tijdens de commissievergadering van 24 juni 2020 aangegeven dat uw raad na de zomer hierover nader geïnformeerd zal worden.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59