Home

Financiële begroting

4.1 Overzicht lasten en baten per programma

 

(bedragen x € 1.000)

Programma's

Lasten
2021

Baten
2021

Saldo
2021

01 - Gemeenteraad

9.158

35

-9.123

02 - College en Bestuur

7.638

0

-7.638

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

99.888

83.599

-16.289

04 - Openbare orde en Veiligheid

66.084

6.156

-59.928

05 - Cultuur en Bibliotheek

115.302

7.083

-108.219

06 - Onderwijs

138.246

49.717

-88.529

07 - Werk en Inkomen

615.261

398.991

-216.270

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

577.766

63.789

-513.977

09 - Buitenruimte

178.246

57.463

-120.783

10 - Sport

60.474

9.424

-51.050

11 - Economie

35.273

3.360

-31.913

12 - Mobiliteit

70.937

891

-70.046

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

155.598

134.407

-21.191

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

102.941

11.994

-90.947

15 - Financiën

31.600

4.402

-27.198

Totaal programma's  (excl. dekkingsmiddelen, overige posten en reserves)

2.264.412

831.311

-1.433.101

Algemene dekkingsmiddelen

12 - Mobiliteit 

2.281

77.535

75.254

15 - Financiën

30.750

1.628.360

1.597.610

Totaal dekkingsmiddelen

33.031

1.705.895

1.672.865

Overige posten

Overzicht Overhead

287.358

2.393

-284.964

Onvoorzien 

-22

22

Totaal overige posten

287.336

2.393

-284.942

Saldo van lasten en baten 

2.584.778

2.539.599

-45.178

Dotaties en onttrekkingen

136.970

182.148

45.178

Resultaat

2.721.748

2.721.748

0

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59