Home

Financiële begroting

4.2 Recapitulatie lasten, baten, dotaties en onttrekkingen per programma

 

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Begroting

Begroting 

Begroting 

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

01 - Gemeenteraad

Lasten

8.991

9.158

8.930

8.903

8.902

Baten

35

35

35

35

35

Saldo exclusief reserves

8.956

9.123

8.895

8.868

8.867

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Saldo inclusief reserves

8.956

9.123

8.895

8.868

8.867

02 - College en Bestuur

Lasten

7.666

7.638

7.873

7.863

7.863

Baten

0

0

0

0

0

Saldo exclusief reserves

7.666

7.638

7.873

7.863

7.863

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Saldo inclusief reserves

7.666

7.638

7.873

7.863

7.863

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Lasten

99.869

99.888

101.119

101.721

99.793

Baten

71.298

83.599

84.187

84.775

85.375

Saldo exclusief reserves

28.571

16.289

16.932

16.946

14.418

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

490

1.825

1.825

1.827

0

Saldo inclusief reserves

28.080

14.464

15.107

15.119

14.418

04 - Openbare orde en Veiligheid

Lasten

67.483

66.084

64.067

62.573

62.573

Baten

9.629

6.156

4.158

4.159

4.159

Saldo exclusief reserves

57.854

59.928

59.909

58.414

58.414

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Saldo inclusief reserves

57.854

59.928

59.909

58.414

58.414

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Begroting

Begroting 

Begroting 

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

05 - Cultuur en Bibliotheek

Lasten

108.827

115.302

114.153

112.638

113.193

Baten

7.146

7.083

7.083

7.083

7.083

Saldo exclusief reserves

101.681

108.219

107.070

105.555

106.110

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Saldo inclusief reserves

101.681

108.219

107.070

105.555

106.110

06 - Onderwijs

Lasten

142.671

138.246

137.821

131.293

131.188

Baten

52.401

49.717

49.717

49.717

49.717

Saldo exclusief reserves

90.270

88.529

88.104

81.576

81.471

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

4.450

4.450

4.400

2.000

2.000

Saldo inclusief reserves

85.820

84.079

83.704

79.576

79.471

07 - Werk en Inkomen

Lasten

616.526

615.261

612.333

613.276

613.204

Baten

392.310

398.991

407.254

413.195

413.195

Saldo exclusief reserves

224.216

216.270

205.079

200.082

200.010

Dotaties

16.800

10.900

10.800

3.500

3.500

Onttrekkingen

15.650

4.325

3.600

0

0

Saldo inclusief reserves

225.366

222.845

212.279

203.582

203.510

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Lasten

607.327

577.766

535.528

533.218

533.176

Baten

66.143

63.789

63.211

63.211

63.211

Saldo exclusief reserves

541.184

513.977

472.317

470.007

469.965

Dotaties

24.300

1.500

1.500

0

0

Onttrekkingen

14.300

8.200

1.500

0

0

Saldo inclusief reserves

551.184

507.277

472.317

470.007

469.965

09 - Buitenruimte

Lasten

167.971

178.246

175.579

173.098

172.598

Baten

56.929

57.463

57.666

57.867

58.067

Saldo exclusief reserves

111.042

120.783

117.913

115.231

114.531

Dotaties

3.244

0

0

0

0

Onttrekkingen

650

716

722

0

0

Saldo inclusief reserves

113.636

120.067

117.191

115.231

114.531

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Begroting

Begroting 

Begroting 

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

10 - Sport

Lasten

65.603

60.474

58.212

51.097

53.593

Baten

13.417

9.424

9.424

9.424

9.424

Saldo exclusief reserves

52.186

51.050

48.788

41.673

44.169

Dotaties

22.200

0

0

0

0

Onttrekkingen

3.619

4.152

3.950

0

0

Saldo inclusief reserves

70.767

46.898

44.838

41.673

44.169

11 - Economie

Lasten

38.236

35.273

33.298

29.568

22.400

Baten

3.794

3.360

2.994

2.994

2.994

Saldo exclusief reserves

34.442

31.913

30.304

26.574

19.405

Dotaties

1.000

1.400

0

0

0

Onttrekkingen

1.770

1.875

4.427

7.002

600

Saldo inclusief reserves

33.672

31.438

25.877

19.572

18.805

12 - Mobiliteit

Lasten

70.633

73.218

72.188

67.172

65.911

Baten

78.370

78.426

79.433

79.935

79.935

Saldo exclusief reserves

-7.737

-5.208

-7.245

-12.763

-14.024

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

1.199

0

0

0

0

Saldo inclusief reserves

-8.936

-5.208

-7.245

-12.763

-14.024

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Lasten

164.851

155.598

112.796

94.620

76.974

Baten

124.140

134.407

92.317

78.593

63.251

Saldo exclusief reserves

40.711

21.191

20.479

16.027

13.723

Dotaties

7.476

4.294

207

140

150

Onttrekkingen

23.973

17.108

10.571

5.436

4.415

Saldo inclusief reserves

24.214

8.378

10.115

10.731

9.458

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Lasten

107.349

102.941

101.918

101.290

100.987

Baten

12.192

11.994

11.715

11.636

11.636

Saldo exclusief reserves

95.156

90.947

90.202

89.654

89.351

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Saldo inclusief reserves

95.156

90.947

90.202

89.654

89.351

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Begroting

Begroting 

Begroting 

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

15 - Financiën

Lasten

37.110

62.328

95.766

141.852

180.940

Baten

2.330.949

1.632.762

1.600.243

1.624.805

1.651.349

Saldo exclusief reserves

-2.293.839

-1.570.434

-1.504.478

-1.482.953

-1.470.410

Dotaties

1.050.319

118.876

39.829

21.968

3.346

Onttrekkingen

441.123

139.498

60.852

25.185

15.186

Saldo inclusief reserves

-1.684.642

-1.591.056

-1.525.501

-1.486.170

-1.482.249

Overhead

Lasten

291.920

287.358

279.367

275.087

273.340

Baten

2.394

2.393

1.997

1.997

1.997

Saldo exclusief reserves

289.525

284.964

277.370

273.090

271.342

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Saldo inclusief reserves

289.525

284.964

277.370

273.090

271.342

TOTAAL GENERAAL

Lasten

2.603.032

2.584.778

2.510.946

2.505.268

2.516.634

Baten

3.221.147

2.539.599

2.471.435

2.489.426

2.501.428

Saldo exclusief reserves

-618.116

45.179

39.511

15.842

15.205

Dotaties

1.125.340

136.970

52.336

25.608

6.996

Onttrekkingen

507.224

182.148

91.847

41.450

22.201

Saldo inclusief reserves

0

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59