Programma's

Onderwijs

Onderwijs

Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Lasten inclusief dotaties aan reserves

138.246.000

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

138.246.000

100,0 %

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59