Programma's

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Coördinerend portefeuillehouder: Jan van Zanen

Lasten inclusief dotaties aan reserves

66.083.824

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

66.083.824

100,0 %

Deze pagina is gebouwd op 09/08/2020 13:53:30 met de export van 09/08/2020 13:43:59