Programma's

Overhead

Overhead

Coördinerend portefeuillehouder: Saskia Bruines

Lasten inclusief dotaties aan reserves

287.357.517

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

287.357.517

100,0 %

Deze pagina is gebouwd op 09/08/2020 13:53:30 met de export van 09/08/2020 13:43:59