Home

Financiële begroting

4.4 Standen reserves en voorzieningen

Reserves

 

(bedragen x € 1.000)

Programma

Eindsaldo 2019

Resultaat-
bestemming

Beginsaldo 2020

Eindsaldo 2020

Eindsaldo 2021

Eindsaldo 2022

Eindsaldo 2023

Eindsaldo 2024

01 - Gemeenteraad

0

0

0

0

0

0

0

0

02 - College en Bestuur

0

0

0

0

0

0

0

0

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

5.968

0

5.968

5.477

3.652

1.827

0

0

04 - Openbare orde en Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

05 - Cultuur en Bibliotheek

0

0

0

0

0

0

0

0

06 - Onderwijs

16.362

938

17.300

12.850

8.400

4.000

2.000

0

07 - Werk en Inkomen

10.586

0

10.586

11.736

18.311

25.511

29.011

32.511

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

5.000

-2.536

2.464

12.464

5.764

5.764

5.764

5.764

09 - Buitenruimte

1.564

1.105

2.669

5.263

4.547

3.825

3.825

3.825

10 - Sport

1.521

0

1.521

20.102

15.950

12.000

12.000

12.000

11 - Economie

13.273

0

13.273

12.503

12.028

7.602

600

0

12 - Mobiliteit

1.199

0

1.199

0

0

0

0

0

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

97.358

6.633

103.991

87.495

74.682

64.317

59.022

54.757

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

0

0

0

0

0

0

0

0

15 - Financiën

347.024

-4.733

342.291

951.486

930.864

909.841

906.624

894.784

Overhead

0

0

0

0

0

0

0

0

499.855

1.407

501.262

1.119.376

1.074.198

1.034.687

1.018.846

1.003.641

(bedragen x € 1.000)

Soort reserve

Eindsaldo 2019

Resultaat-
bestemming

Beginsaldo 2020

Eindsaldo 2020

Eindsaldo 2021

Eindsaldo 2022

Eindsaldo 2023

Eindsaldo 2024

Algemene reserves:

Algemene reserve

66.800

-9.889

56.911

24.561

24.561

24.561

24.561

24.561

Bedrijfsvoeringsreserve

-5.794

-1.291

-7.085

-1.285

6

6

6

6

Reserves Onderhoud

2.928

2.358

5.286

4.564

2.630

3.163

7.045

7.271

Programmareserves

-16.530

3.765

-12.765

69

1.358

1.147

1.147

1.147

47.404

-5.057

42.347

27.909

28.555

28.877

32.759

32.985

Bestemmingsreserves:

Reserve Grondbedrijf

55.432

4.415

59.847

49.160

44.978

40.796

36.614

32.432

Egalisatiereserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Activareserve

55.611

0

55.611

119.849

96.413

102.646

99.184

90.039

Projectreserves

175.774

-2.492

173.282

786.334

790.067

774.719

765.451

766.188

Overige reserves

165.634

4.541

170.175

136.124

114.185

87.649

84.838

81.997

452.451

6.464

458.915

1.091.467

1.045.643

1.005.810

986.087

970.656

499.855

1.407

501.262

1.119.376

1.074.198

1.034.687

1.018.846

1.003.641

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Programma

Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

Eindsaldo 2021

Eindsaldo 2022

Eindsaldo 2023

Eindsaldo 2024

01 - Gemeenteraad

02 - College en Bestuur

1.227

577

125

0

0

0

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

13.187

2.417

0

0

0

0

04 - Openbare orde en Veiligheid

7.784

7.164

6.679

6.342

5.805

5.526

05 - Cultuur en Bibliotheek

1.477

1.508

1.539

1.570

1.601

1.632

06 - Onderwijs

07 - Werk en Inkomen

1.229

1.029

829

629

429

229

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

142

142

142

      142,00

      142,00

      142,00

09 - Buitenruimte

7.550

7.150

6.790

6.692

6.594

6.496

10 - Sport

160

160

160

160

160

160

11 - Economie

12 - Mobiliteit

700

747

787

986

1.185

1.384

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

111.390

118.329

119.334

111.541

103.073

95.055

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

15 - Financiën

4.015

3.970

3.930

3.895

3.865

3.841

Overhead

285

145

0

0

0

0

149.146

143.338

140.315

131.957

122.854

114.465

(bedragen x € 1.000)

Soort voorziening

Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

Eindsaldo 2021

Eindsaldo 2022

Eindsaldo 2023

Eindsaldo 2024

Voorzieningen met voeding uit gemeentelijke middelen 

99.227

107.014

108.016

107.819

107.276

106.247

Voorzieningen met voeding van derden

906

990

1.082

1.281

1.480

1.679

Voorzieningen met voeding vanuit heffingen

49.013

35.334

31.217

22.857

14.098

6.539

149.146

143.338

140.315

131.957

122.854

114.465

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59