Home

Financiële begroting

4.6 Meerjaren investeringsplan

 
In onderstaande tabel ziet u de investeringsprojecten van de gemeente Den Haag, en de geplande investering (in duizenden euro's) per jaarschijf. Een nadere toelichting van de investeringsprojecten wordt gegeven in de programmateksten in hoofdstuk twee.

Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2020-2030

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59