Paragrafen

Vastgoed

3.9 Vastgoed

Inleiding

Inleiding

De gemeente Den Haag bezit een brede vastgoedportefeuille om daarmee de beleidsdoelstellingen van de gemeente te faciliteren. Op 30 juni 2020 bestond de vastgoedportefeuille van de gemeente Den Haag uit 780 panden en 500 gronden (eigendom en huur). In het Coalitieakkoord is duurzaamheid als één van de kernthema’s van de coalitie aangemerkt. De komende jaren wil de gemeente concrete stappen zetten richting een klimaatneutrale stad in 2030. De gemeente dient daarbij een voorbeeldrol te spelen. Daarnaast is voor de periode tot en met 2022 een taakstellende opbrengst uit de verkoop van vastgoed vastgesteld van € 9,4 mln. en is in de begroting rekening gehouden met een opbrengst van € 11,5 mln. uit de verkoop van de Amerikaanse Ambassade. In deze paragraaf vastgoed zal met name ingegaan worden op ontwikkelingen in het begrotingsjaar 2021 en dan in het bijzonder op bovenstaande thema’s uit het coalitieakkoord, de mogelijkheden om aan de huidige verkoopportefeuille additioneel panden toe te voegen, de exploitatie van het gemeentelijke vastgoed en de (voorgenomen) investeringen in vastgoed.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59