Programma's

Stadsontwikkeling en wonen

Stadsontwikkeling en wonen

Coördinerend portefeuillehouder: Boudewijn Revis/Martijn Balster

Lasten inclusief dotaties aan reserves

159.892.107

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

159.892.107

100,0 %

Deze pagina is gebouwd op 09/08/2020 13:53:30 met de export van 09/08/2020 13:43:59