Paragrafen

Weerstandsvermogen

3.3 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente grote tegenvallers kan opvangen. Iedere gemeente houdt hiervoor een algemene reserve aan. Naast de algemene reserve behoren in Den Haag ook de reserve grondbedrijf, de programmareserves, de centrale bedrijfsvoeringsreserve en de centrale onderhoudsreserves tot het incidentele weerstandsvermogen. Het structurele weerstandsvermogen bestaat uit de begrotingspost onvoorzien.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59