Paragrafen

Lokale heffingen

3.2 Lokale heffingen

Algemeen

Algemeen

De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. In het coalitieakkoord
2019 - 2022 zijn de kaders weergegeven voor de lokale heffingen:

  • De tarieven voor toeristenbelasting zijn gefixeerd voor de jaren 2021 en 2022. Voor 2021 blijven de tarieven daarom ongewijzigd.
  • De hondenbelasting blijft in stand en wordt jaarlijks met de inflatie geïndexeerd.


Deze paragraaf geeft informatie over het beleid en de ontwikkeling van de tarieven van de lokale heffingen
en over het kwijtscheldingsbeleid. Ook wordt in deze paragraaf ingegaan op de kostendekking van de
belangrijkste gemeentelijke heffingen: de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges
omgevingsvergunning.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59