Programma's

Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Coördinerend portefeuillehouder: Martijn Balster

Lasten inclusief dotaties aan reserves

102.940.572

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

102.940.572

100,0 %

Deze pagina is gebouwd op 09/08/2020 13:53:30 met de export van 09/08/2020 13:43:59