Programma's

Cultuur en bibliotheek

Cultuur en bibliotheek

Coördinerend portefeuillehouder: Robert van Asten

Lasten inclusief dotaties aan reserves

115.301.558

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

115.301.558

100,0 %

Deze pagina is gebouwd op 09/08/2020 13:53:30 met de export van 09/08/2020 13:43:59