Paragrafen

Financiering

3.5 Financiering

De paragraaf financiering beschrijft de actuele ontwikkelingen op het financieringsgebied. Eind 2020 krijgt de gemeenteraad een overzicht van de gemeentelijke financiering, de liquiditeitsprognose en de op te nemen lang- en kortlopende financieringsmiddelen voor 2021.

Deze pagina is gebouwd op 09/08/2020 13:53:30 met de export van 09/08/2020 13:43:59