Paragrafen

Financiering

Externe ontwikkelingen

Contactbeperkende maatregelen om de pandemie tegen te gaan, hebben in Nederland geleid tot een uitzonderlijke terugval in economische activiteiten van zo’n 10 à 15%. Om de grote onzekerheid over het verloop van de pandemie en het hersteltempo van de economie recht te doen, bevat de juniraming van het Centraal Planbureau (CPB) verschillende scenario’s.

In de basisraming, die uitgaat van matig herstel, resulteert een bbp-daling in 2020 van 6%, gevolgd door een stijging van 3% voor 2021. De werkloosheid loopt op van 3,4% eind 2019 tot 4,8% eind 2020 naar 7,0% eind 2021. De overheidsfinanciën krijgen een forse tik, maar blijven uit de gevarenzone.
Het hersteltempo kan tegenvallen door grote economische problemen bij de handelspartners van Nederland. Naarmate het herstel internationaal achterblijft kunnen banken in binnen- en buitenland in de problemen komen, hetgeen via de kredietverlening een aanvullende rem op het herstel zet. In zo’n scenario van zwak herstel blijft bbp-groei in 2021 uit, loopt de werkloosheid op tot boven de 10% en stijgt de staatsschuld tot ruim 75% van het bbp.

Het is ook denkbaar dat het herstel sneller verloopt, als het opheffen van contactbeperkingen tot optimisme onder consumenten leidt. Door inhaal van bestedingen bij huishoudens en investeringen van bedrijven om op nieuwe mogelijkheden in te kunnen spelen, kan de stijging van de werkloosheid beperkt blijven. In zo’n scenario van sterk herstel kan het bbp in de loop van 2021 weer boven het niveau van eind 2019 (3%) uitkomen.

 

2021

2020

(Refi)rente (ECB) (%)*

0,00

0,00

3-maands rente (%)*

-0,50

-0,50

10-jaars rente Staat (%)*

-0,30

-0,40

* stand ultimo jaar

Renteontwikkelingen geld- en kapitaalmarkt
De ECB blijft in de komende jaren een ruim monetair beleid voeren. Zowel de lange als de korte rentetarieven blijven in 2020 en 2021 op een zeer laag niveau.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59