Paragrafen

Financiering

3. Matching geleende en uitgeleende gelden

De gemeente heeft een lange termijn financieringsplanning en actualiseert deze periodiek. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte ontwikkelingen in de inkomsten en uitgaven uit de exploitatie, investeringsuitgaven, inkomsten uit de beleggingsportefeuille en de rente- en aflossingen uit de leningen-portefeuille. De lange termijn financieringsplanning laat zien dat de gemeente een financieringsbehoefte heeft.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59