Paragrafen

Financiering

Doelstelling en functies van de treasury

Het treasurybeheer is gericht op het minimaliseren van de gemeentelijke rentelasten op korte en lange termijn en op de beheersing van rente- en financieringsrisico's.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59