Paragrafen

Financiering

6. Kredietrisico

Renterisiconorm financiering lang
De wettelijke renterisiconorm ziet erop toe dat gemeenten in elk jaar slechts een deel van hun leningenportefeuille hoeven te herfinancieren. Door deze norm zijn gemeenten minder afhankelijk van renteschommelingen en wordt het renterisico over de jaren gespreid. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal, dus circa € 500 mln. De verwachte herfinancieringsbehoefte voor 2021-2024 is laag.

Toets renterisiconorm (bedragen x 1 miljoen)

2021

2022

2023

2024

Grondslag omvang begroting

2.582

2.511

2.505

2.517

(1.) Renterisiconorm (20% van grondslag)

516

502

501

503

Renteherzieningen

0

0

0

0

Aflossingen

74

106

105

97

(2.) Renterisicobedrag

74

106

105

97

In % begroting

2,9%

4,2%

4,2%

3,9%

(3.) = (1.) - (2.) Ruimte (+) / overschrijding (-)

442

396

396

406

Voor 2021 en volgende jaren voldoet Den Haag aan de wettelijk renterisiconorm.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59