Paragrafen

Financiering

5. Renterisico

5a Rentewijziging op renteresultaat
Indien de korte rente stijgt of daalt, heeft dit onmiddellijk effect op het renteresultaat. Daling of stijging met 0,1% over het gehele jaar betekent minder respectievelijk meer uitgaven van circa € 0,3 mln. Een stijging van de lange rente heeft op de bestaande leningenportefeuille geen effect omdat deze rentepercentages gedurende de looptijd contractueel niet zullen wijzigen.

5b Rentewijziging op waarde derivaat en zekerheden
De bijstortverplichting kan, als gevolg van renteontwikkelingen, gedurende het jaar sterk fluctueren. De gemeente heeft geen dagelijkse collateral-afrekening (usance in de bancaire wereld) maar maandelijkse afrekening. De verwachting in de financiële markten is dat de lange rente zich in 2021 op hetzelfde lage niveau zal begeven als in 2020. Voor 2022 wordt een lichte stijging van de rente verwacht. Een wijziging van de rente met 0,01% betekent een wijziging in de marktwaarde van de renteswap van ongeveer € 0,4 tot € 0,5 mln. De verwachting is dat de gemeente in 2021 gemiddeld circa € 125 mln. bij de BNG als waarborgsom moet aanhouden. Daarover betaalt de gemeente een (maandelijkse) rentevergoeding.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59