GRIP op grote projecten

Investeringsproject Rotterdamsebaan

Voortgang en planning

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Aanbesteding hoofdcontract t/m gunning

 

Uitwerken definitief ontwerp

 

Bestellen/productie/levering tunnelsystemen

Voorbereidende werkzaamheden/bouw schacht/toerit Binckhorst

Boorproces 2 tunnelbuizen

 

 

Voorbereidende werkzaamheden/bouw schacht/toerit Vlietzone

Afbouw tunnels/inbouw tunneltechnische installaties

Verleggen Laan van Hoornwijck incl. trambaan

Aanleg verdiepte tunnelbak Vlietzone - Ypenburg

Realisatie kruisingen A4/A13 - 2 rijbanen A4 - afrit 9 A4

Afbouw verdiepte tunnelbak/kruisingen/installaties

Testperiode t/m openstelling tunnel

 

Voorbereiding en realisatie Bediencentrale Scheveningen (indicatief)

 

 

Contractuele mijlpaal

1

Gunning hoofdcontract

2

Integraal Definitief Ontwerp gereed

3

1e doorbraak tunnelboormachine in ontvangstschacht

4

2e doorbraak tunnelboormachine in ontvangstschacht

5

Ruwbouw Rotterdamsebaan gereed

6

'Factory Acceptance Test' besturings- en bewakingssysteem tunnel gereed

7

Openstelling tunnel

8

Ingebruikname Bediencentrale Scheveningen (indicatief)

Toelichting

In december is de raad geïnformeerd (RIS304205) dat openstelling van de Rotterdamsebaan op 1 juli 2020 voor CRB niet haalbaar is. De aanneemcombinatie verwacht dat zij de werkzaamheden medio december 2020 heeft afgerond.
De achterstand in het werk betreft de werkzaamheden m.b.t. de verkeers- en tunneltechnische installaties ‘van slagboom tot slagboom’. Dit is het deel van de Rotterdamsebaan vanaf knooppunt Ypenburg tot en met de Victory Boogie Woogietunnel (beide tunnelbuizen).

Ondertussen werkt CRB in alle deelgebieden verder aan de realisatie van het project waardoor de onderdelen die geen relatie hebben met de VTTI-installaties wel per 1 juli 2020 opgeleverd worden. Dat betreffen onder andere de voorzieningen van familiepark Drievliet, het Molenvlietpark en de maaiveldinrichting bij knooppunt Ypenburg, Laan van Hoornwijck, Vlietzoom en in de Binckhorst. Dat is in het 1e kwartaal onveranderd gebleven.

Na openstelling van de Rotterdamsebaan voor het verkeer (eind 2020) zullen er nog een aantal ontwerp- en uitvoeringsactiviteiten plaatsvinden. Het betreffen de bouw van de bediencentrale op het Noordelijke havenhoofd, de kunstuitingen die zullen worden geplaatst in de openbare ruimte van de Binckhorst en Vlietzoom en de tweede watertoevoer ten behoeve van de calamiteiten(water)berging in het Molenvlietpark.

Significante wijzigingen
De projectorganisatie en CRB zijn begin maart geconfronteerd met de landelijke en gemeentelijke richtlijnen in verband met het beperken van de wereldwijde corona pandemie. De werkzaamheden welke fysiek in de bouwketen en op werkterreinen dienen plaats te vinden, worden momenteel conform de richtlijnen zo goed als mogelijk uitgevoerd. Hoe de levering van materiaal en materieel en de inzet van (buitenlands) personeel zich de komende periode ontwikkelt is onbekend, waarbij niet geheel uit te sluiten valt dat de geplande openstelling van 18 december 2020 niet kan worden gehaald.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59